Bouwtechnische keuring

Huis kopen (of verkopen) met een bouwtechnische keuring? Makelaarshuis de Jong kan u alles vertellen en adviseren over een bouwtechnische keuring.

Huizenkopers zijn kieskeurig en willen zekerheid over de kwaliteit van de woning die ze kopen. Ze willen vooral niet voor verrassingen komen te staan. Een bouwtechnische keuring biedt uitsluitsel over de staat waarin een huis verkeert. Een slimme verkoper speelt in op die behoefte en laat zelf een keuring verrichten. Dan weet de koper al bij de bezichtiging waar hij aan toe is. En anders kan de verkoper zelf een keuring laten verrichten. Met net zoveel zekerheid.

Kopers kunnen uit een groot aanbod van woningen kiezen en nemen daar ruim de tijd voor. Zij willen een reële maar zo scherp mogelijke prijs betalen en financiële risico’s voor de toekomst zoveel mogelijk uitsluiten. De kwaliteit van te koop staande woningen wordt steeds belangrijker. Vervelende verrassingen door bouwkundige gebreken die aan de woning kleven worden zoveel mogelijk vermeden. In verhouding tot het fors gedaalde aantal kooptransacties neemt de die vraag juist toe.

Bij zo’n bouwtechnische keuring wordt het huis van zolder tot kelder geïnspecteerd door een gecertificeerd bouwkundig specialist. De koper of verkoper is bij de keuring aanwezig en krijgt op alle onderdelen te horen wat er aan de woning mankeert en wat de kosten zijn om de opgespoorde gebreken te herstellen. Alles wordt overzichtelijk vastgelegd in een keuringsrapport, dat aan het einde van de keuring direct beschikbaar is. Daarnaast worden onderhoudstips gegeven en kunnen allerhande vragen gesteld worden over de woning. Het rapport geeft ook inzicht in de te verwachten onderhoudskosten op korte en langere termijn. Het keuringsrapport wordt ook vaak geaccepteerd voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Met een keuringsrapport weet de koper precies waar hij aan toe is. Op grond van de eventuele gebreken aan de woning kunnen onderhandelingen over de prijs worden gevoerd. Als uit het keuringsrapport blijkt dat het huis een voor flink bedrag moet worden opgeknapt, kan dat reden zijn om het bod evenredig te verlagen. Duidelijkheid over de bouwtechnische kwaliteit van de woning voorkomt ook problemen achteraf, als een geschil ontstaat over verborgen gebreken. Het komt vaak voor dat de uitkomst van de keuring als ontbindende voorwaarde geldt voor de koopovereenkomst.

Een misverstand is dat een bouwtechnische keuring alleen nodig is bij oudere woningen. Ook nieuwere huizen vertonen dikwijls gebreken die niet herkend worden. Zo komt bij woningen uit de jaren ’90 bijvoorbeeld regelmatig houtrot van kozijnen voor of zijn er problemen met riolering, dakisolatie, Cv-ketel en de mechanische ventilatie. Dus of het nu om een oud of een wat recenter gebouwd huis gaat, een bouwtechnische keuring is altijd aan te raden. De kosten staan in geen verhouding met de problemen die daarmee voorkomen kunnen worden.

Bron: VEH.nl