Sponsoring

Kiest u voor Makelaarshuis de Jong dan kiest u voor een makelaar die actief betrokken is bij de samenleving, dichtbij maar ook ver weg. Wij ondersteunen dichtbij o.a. Walk for Water, het terugkerende evenement in Bunschoten en ver weg o.a. Stichting Livingstone met het opzetten van een nieuw project in Gambia, het bouwen van woningen voor een lokale gemeenschap.Het is verrassend hoeveel je kunt betekenen. Wij geloven dat iedereen iets kan bijdragen en zo een lichtpuntje kan zijn, dat we samen een licht kunnen ontsteken zo helder als de middag (Jesaja 58:10).

 

ZOA Hulp | Hoop | Herstel

 

Walk4Water is een initiatief van ZOA. ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of een gewapend conflict. Daarnaast werkt ZOA samen met de getroffen gemeenschappen aan verder herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Meer informatie kunt u vinden op . 

 

Stichting Livingstone- “Met elkaar maken we de wereld mooier”

 

Ervaring is de beste leermeester: op weg gaan, mensen leren kennen en met hen samenwerken aan een hoopvol project, geeft een essentiële ervaring, die je leven verandert. Tijdens de werkvakanties willen we laten zien dat armoede, onrecht of verdriet de ander geen tweederangs mens maakt. Juist door het gelijkwaardige contact van mens tot mens, beteken je echt iets voor elkaar. Zo leer je de wereld en jezelf op een andere manier kennen. De solidariteit die je met een werkvakantie ontwikkelt: daar gaat het ons om. Meer informatie kunt u vinden www.lst.nl 

Recent bekeken