Gevalideerd Taxatierapport (NWWI)

Nieuw model taxatierapport 2021

Per 1 oktober 2021 is er een nieuw model taxatierapport geïntroduceerd waar alle taxateurs vanaf die datum verplicht mee moeten gaan werken. In het nieuwe model taxatierapport 2021 moet de taxateur vanaf 1 oktober onder meer aangeven wat de onderhoudsstatus is en welke kosten eventueel gemoeid gaan met direct achterstallig onderhoud en kosten op de wat langere termijn. Ook krijgt de consument in dit nieuwe taxatierapport tips en adviezen over duurzaamheid. Achterliggende gedachte bij deze opzet is dat de consument beter geïnformeerd wordt over de kosten die nu en in de toekomst op hem/haar af gaan komen.

Wat verandert er precies in het nieuw model taxatierapport 2021?

Hoewel er in de basis niet zoveel verandert aan het rapport, gaat deze in kwaliteit wel omhoog. Zo schenkt het nieuw model taxatierapport 2021 meer aandacht aan de duurzaamheid van de woning. De belangrijkste verandering zit hem echter in het bouwkundige rapportage. Niet alleen moet de taxateur vanaf oktober 2021 alle onderdelen van de woning aan een bouwkundige inspectie onderwerpen en beoordelen, ook moeten (aankomende) gebreken vermeld worden in het rapport evenals de (toekomstige) kosten die hiermee gepaard gaan. Verder is het taalgebruik erg versimpeld, waardoor het rapport beter te interpreteren is voor de consument. 

*Indien er al een bouwkundig rapport beschikbaar is van de woning, mag dit rapport gebruikt worden voor het nieuw model taxatierapport 2021. Dit bouwkundig rapport mag maximaal 1 jaar oud zijn en voldoen aan de eisen gesteld door NHG

Makelaarshuis de Jong Taxateur geslaagd voor het examen nieuw model taxatierapprt NRVT 2021

Het nieuw model taxatierapport is ingevoerd op 1 oktober 2021. Taxateurs moeten hiervoor op examen voor kennis over de bouwkundige staat en over de energieprestatie van woningen. De taxateur van Makelaarshuis de Jong heeft de verplichte opleiding en het examen met goed gevolg afgelegd, zodat hij geheel voorbereid is op het nieuwe taxatierapport!

Nieuw model taxatierapport 2021 aanvragen? Bel de taxateur van Makelaarshuis de Jong !

Wilt u een woning in de omgeving van Bunschoten laten taxeren? Vul het contactformulier in. Naast Bunschoten  zijn wij o.a. ook werkzaam  Amersfoort, Baarn, Nijkerk, 't Gooi, Zeewolde en Soest .

Maak nu een afspraak!


thumbs up